I pdf format

 

Referat fra SG-klubting lø. D. 26. jan. 2013 hos Mette og Tom.

 

Efter et spændende byløb i Roskilde C mødte             24 SG´ere frem til klubtinget.

 

1. Valg af dirigent og referent:  Dirigent: Sven   Referent: Bent P.

 

2. Formandens beretning om klubbens aktiviteter i 2012. Niels berettede forholdsvis kronologisk og minutiøst om klubaktiviterne i det forløbne år på godt og ondt med henvisning til den uundværlige aktivitetskalender 2012. Se denne!

Museumssektionen arrangerede en veltilrettelagt tur til Slesvig-Holsten i St. Bededags ferien med stor deltagelse

Divisionsturneringen: Vi rykkede ned i 6. div.

SG-Hans på Sjællands Odde: Lang cykeltur

Hareskovstafetten 12. august: Magert fremmøde - 100 tilmeldte.

MTBO: Birgit blev DM og VM i sprint og lang i D60. Jørgen blev DM og vandt alle 10 afd. i MTBO-cuppen

SG var repræsenteret med en lille udsøgt skare i de fleste større arrangementer i det forløbne år.

Cykelturen til Toscana i sept. var en stor succes.

1. 2. 3. div. op- og  nedryknings match Gribskov/Esrum. SG i samarbejde med Kildeholm var arrangeører. Stor tilfredshed fra løbere og de 2 arrangerende klubbers medlemmer.

Natcup. Alt forløb vel med over 200 deltagere.

Efterårsmatchen / klubmesterskabsløb. Sven fik Elgen.

Juleløb med frokost i Tulleby. Godt løb + cykelløb med sædvanligt stort fremmøde.

I 2011 er der til DIF indberettet 47 aktive og 12 passive medlemmer.

Formandens beretning godkendt med akklamation.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren Ib gennemgik nøgletallene

i det omdelte, reviderede og underskrevne regnskab. Årets indtægter: 62.454 kr.

Årets udgifter: 30.746 kr. Årets overskud 31.708 kr. Særlig bemærkelsesværdig er de store overskud på MTB-løb, Div. match og Natcup.

Der betales 330 kr. /medlem i kontingent til DOF for 21 løbere.

Efter opklarende spørgsmål og kommentarer blev regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

1). Forslag fra Kildeholm OK om fælles klubmøder. Kildeholm opfatter SG som en parallelklub. Emnet har været oppe en gang før. Efter at have debatteret emnet blev det vedtaget, at Pram skulle melde tilbage, at vi for nuværende ikke ønskede at indgå i et formaliseret samarbejde, men gerne deltager i ad hoc arrangementer.

2). Samarbejde med motionsafdeligen i Bagsværd Roklub. Mikael fremlagde oplæg. Der var mange tilkendegivelser fra medlemmerne: mentorordning? Vintertræning for roere? Seniorkarrusel? Skal SG indgå aktivt for at lære roerne orientering? Konklusionen var, at Mikael ønskede at SGerne  ville tænke over tilbuddet og forventede ikke en hurtig tilbagemelding. Annet og Bøje afprøver ½års medlemskab og vender tilbage med erfaringer. Pram videresender Mikaels oplæg til alle.

3). Anskaffelse af ny klubdragt og klub”fane”. Der blev diskuteret priserniveau og leverandør. Positiv tilkendegivelse for klubtilskud på kr. 200,- pr. sæt. 9 personer tilkendegav ønske om nyt klubtøj. Anskaffelse af ”fane” blev vedtaget. Der blev nedsat et tøjudvalg bestående af Birgit, Annet og Åse.

4). Endvidere forslag til arrangementer og aktiviteter, se under punkt 7.

 

5. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen bestående af : Niels Tulinius formand, Ib Rasmussen kasserer og Pram Gad bestyrelsesmedlem blev genvalgt med akklamation.

 

6. Valg af 2 revisorer. Kåre og Sven genvalgt.

 

7. Fremlæggelse og diskussion af fremtidige arrangementer og aktiviter i 2013.

Niels fremlagde forslag i form af klubkalender. Se denne.

Fastlagte arrangementer:

1) Lø. 23.02 MTBO i vinterserien i St Dyrehave. Jan er primusmotor.

2) Sø. 02.06 MTBO ”knock out sprint” med OK Øst i St. Dyrehave. Jan er boss.

3) Lø. 17.08 Hareskov stafet i Frederiksdal skov? Banelægger: Niels. Stævneledelse: Sven og Pram.

4) Natcup i november i Ravnsholt eller Tokkekøb Hegn. Jan og Birgit.

Klubaktiviteter:

1) Påskeløb ved Horsens 28.03 – 30.03 . Niels

2) Div. match Tokkekøb Hegn sø. 14.04. Eftersnak i Blovstrød.

3) Klubtur til Harzen med hovedkvarter i Goslar 09.05 – 12.05. Museumsafd. ved Mette og Tom som sender oplæg til de tilmeldte.

4) SG-Hans: Lø. 22.06 hos Lena og Karsten. Løb i Kårup skov.

5) Sommertur: Hallands 3-dages 12.07 – 14.07. Base i Högsberg. Niels.

6) Multimotionstur til Sardinien, Topas Rejser 15.09 -22.09. Pram.

7) Julefrokost: Lø. 07.12 i Tulleby. Niels og Birthe.

8) Klubting: Lø. 25.01.14 hos Bøje.

9) Andre forslag: SG-hverdagsaftencykelture: Bøje og Pram. Bedste ugedag: Tirsdag.

10) Div. match Tisvilde sø. 01.09. Eftersnak hos Randi og Michael.

 

8. Fastsættelse af kontingent. Kontingent uændret 300.- kr. årligt.

 

Mødet blev suspenderet kl. 18.15 pga køkkenchefens timing.

Klubmiddag: Tom meddelte, at der i år ikke var sammenhæng mellem pris og kvalitet på svinekæber, så klubmiddagen bestod i stedet for af lækker chicken gumba spec.

samt Åses dessertkage, der smagte som når englene synger.

Efter middagen blev klubtinget genoptaget.

 

9. Eventuelt. Pram tilbød at overtage jobbet som webmaster med ny hjemmeside. Mikael gav tilladelse til at benytte samme navn. Bent A. tilbød at bistå.

Pram opfordrede til, at man, som vært ved sociale arrangementer, selv udsender indbydelse og information om praktiske ting, men vil dog godt være behjælpelig med udsendelsen.

Aktivitetsklemmen: Jan overrakte denne til Pram.

                   Uglyen: Karsten gav den til Jan med begrundelsen, at han burde have haft den sidste år.

 Nytårstrofæet og dermed klubmester 2013: Maxioplukkeren blev fortjent overrakt til Bøje, som nu har den store ære og skal afholde næste års klubting med løb.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og kl. 20.25 gik snakken og referenten.

 

Dirigenten Sven Christensen har godkendt referatet d. 4. februar 2013.

 

Referent: Bent Petersen.